Webmaster

Helle Bonde-Petersen

Skoleleder

Stillings Opslag

Hvis vi har ledige stillinger, vil de være slået op her.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at skrive en uopfordret ansøgning, som kan sendes til skolens kontor, brug gerne kontaktformularen Her

Muligheder for kontakt

Friskolen – Bylderup Bov
Burkal Skolevej 48B
6372 Bylderup Bov
Tlf. 74 76 28 28

Bedst efter kl. 14.00

Kontakt til skolen kan foretages via vores Læs mere

Legestue

Hver tirsdag fra 9-12 er der legestue for børn fra 1-5 år – kontakt Heidi Mathiesen 2339 4296

IT

Alle elever har personligt brugernavn og adgangskode (UNI Login – samme som på Skolekom). Elverne har også mulighed for gratis at downloade Læs mere

Trivselsmåling 2018/19

Opfølgning og indsatsområder

I november/december 2018 har vi gennemført en trivselsmåling på Friskolen – Bylderup Bov

Undersøgelsen er gennemført på 0.-8. årgang og Læs mere

Aktiviteter

Forfriskning
Hver dag ca. kl. 14 serveres der “kaffe”, som kan være saft, flütes, frugt eller andet godt. Dette Læs mere

Takster

2019/2020 Betaling sker i 11 måneder. Der udsendes særskilt opgørelse og betaling kan ske sammen med skolepengebetaling. For brug af morgen-SFO, betales særskilt efter aftale.
 • 1 barn 840 kr./måned
 • 2  børn eller flere 1260 kr./måned
For 0.-3. klasse er SFO indtil 14.00 på skoledage inkluderet i skolepengene.

SFO Åbningstider

SFO er åben på skoledage – normal åbnings tid er:

mandag til torsdag: kl. 16:00
Fredag: Kl. 15:30

Hvis der er tvingende behov, kan der aftales Læs mere

Læseplaner

På Friskolen – Bylderup Bov tilrettelægges undervisningen, så den opfylder slutmålene i Forenklede Fælles Mål

Læs mere

Karakterer

Karakterer på Friskolen – Bylderup Bov gives bla. ud fra afvikling prøver som i folkeskolen.

De skriftlige prøver er nøjagtig Læs mere

Evaluering

Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare Læs mere

Sociale Klausuler

Handleplan for Friskolen – Bylderup Bov Bekendtgørelse nr. 1474 af 4. december 2006 Skolen vil fortsat søge at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor personer, der af den ene eller anden grund ikke kan klare et job på normale vilkår, kan få mulighed for at komme på arbejdsmarkedet via fleksjob, skånejob med løntilskud, revalidering, ordning som delvist uarbejdsdygtige eller job på særlige vilkår. Skolens opgave er først og fremmest at tilbyde og gennemføre den bedst mulige undervisning under ansvar over for myndigheder og over for skolens forældre, der udgør grundlaget for skolens virke. I det omfang skolen skønner, at personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår til en pædagogisk/undervisningsmæssig opgave

 • holdningsmæssigt kan stå inde for skolens kristne grundlag og egenart,
 • pædagogisk og/eller fagligt er kvalificeret
Læs mere

Tilsynsplan og tilsynserklæring

Forældrekredsens tilsyn:
Tilsynet med skolens almindelige virksomhed, påhviler forældrene. Forældrekredsens tilsyn udøves Læs mere

Vedtægter

for den selvejende institution

Friskolen – Bylderup Bov

Burkalskolevej 48B – 6372 Bylderup Bov

CVR-nummer 86882515

Hjemsted

§ 1

Stk. 1.     Læs mere

Værdigrundlag

 I forhold til det enkelte menneske gælder at

 • jeg er værdifuld, enestående og elskværdig.
 • jeg har krav på forståelse, kærlighed og tilgivelse.
 • jeg er efter udvikling og alder ansvarlig for mine handlinger.
 • jeg er god til meget.

I forhold til medmennesket er det vigtigt at

 • der er respekt for race, tro og køn.
 • der er respekt for mennesker med andre forudsætninger.
 • leve i et samfund med demokrati, rettigheder og pligter.

Læs mere

Skolepenge

Friskoleloven i Danmark giver mulighed for tilskud til friskoler – i øjeblikket modtager en friskole et beløb pr. elev som svarer til ca. 75 % af Læs mere