EDB

EDB

Alle elever har personligt brugernavn og adgangskode (UNI Login – samme som på Skolekom). Eelverne har også mulighed for gratis at downloade office-pakken.

På Friskolen Bylderup Bov nedenstående “Takt og Tone med EDB” for elevernes anvendelse af skolens computere.

Brugernes rettigheder:
Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne og netværket må således bruges i for-bindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Skolen har adgang til Undervisningsministeriets Sektornet og dermed til Internettet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor skal spil og planløs surfing på nettet vige for under-visningrelateret arbejde.

Skolen abonnerer på SkoDa, en samling databaser på Internettet som eleverne har adgang til med deres brugernavn og kodeord til Skolekom.

Brugernes pligter:
Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning herunder tilslutte eller frakoble ydre enheder.

Alle skal overholde god EDB-etik på Internettet. Man må f. eks. ikke sende anonyme e-mails, chatte anonymt eller på andre måder genere andre brugere af nettet. Send ikke e-mails til en lang række modtagere, det belaster nettet for meget og kan føre til at adgangen til Internettet lukkes.

Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering osv.). Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger brugeren foretager.

Enhver brug af computere og nettet som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt (herunder hører blandt andet at hente sider med pornografisk, voldeligt og racistisk indhold) og kan medføre at eleven nægtes adgang til computerne.

Skolekom

Skolekom er et konference- og e-mail-system for elever og lærere i undervisningssektoren.

Alle på Friskolen Bylderup Bov Kristne Friskole får en mail-adresse og postkasse på Skolekom. Her kan man sende og modtage e-mails.

Man kan logge på Skolekom på to måder, enten v.hj.a. programmet FirstClass Klient, som vi bruger på skolen, og som eleverne lærer at anvende. Eleverne har mulighed for at downloade programmet, så man har det hjemme.

Men det er ikke nødvendigt at have programmet FirstClass installeret, man kan nemlig også bruge den såkaldte Webadgang til Skolekom. .

Fordelen ved Webadgangen er, at den kan man bruge på alle pc’er, bare de har adgang til Internettet.

Gå direkte til Skolekom. Klik her.