Home » Undervisning » Karakterer

Karakterer

Karakterer

Karakterer på Friskolen – Bylderup Bov gives bla. ud fra afvikling prøver som i folkeskolen.

De skriftlige prøver er nøjagtig de samme som i folkeskolen. Elevernes skriftlige besvarelser bedømmes af skolens lærere samt censorer, som Undervisningsministeriet har udpeget.

Ved de mundtlige prøver udveksler skolen censorer med områdets folkeskoler og privatskoler – i enkelte tilfælde får skolen dog en beskikket censor, dvs. en censor som Undervisningsministeriet har udpeget.

I 7.-9. klasse gives løbende gennem året karakterer efter 7-skalaen ved terminsprøver og i karakterbog.