Skolepenge

Skolepenge

Friskoleloven i Danmark giver mulighed for tilskud til friskoler – i øjeblikket modtager en friskole et beløb pr. elev som svarer til ca. 75 % af det offentliges udgift til én elev i folkeskolen. På den baggrund er det nødvendigt at opkræve skolepenge for eleverne i friskolerne.

For skoleåret 2019/2020 er forældrebetalingen på Friskolen – Bylderup Bov for

  • 1 barn 1315 kr./måned
  • 2 børn 1975 kr./måned
  • 3 børn eller flere 2210 kr./måned.

Beløbet betales månedligt i 11 måneder.

Friplads

Der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling.

Hvert år i januar tildeles skolen efter ansøgning et beløb, som skolen fordeler efter en medsendt fordelingsnøgle. Alle hjem får 1. skoledag et ansøgningsskema.

Skemaet afleveres på skolen senest d. 1. september

For at kunne komme i betragtning til fripladstilskud, må forældrenes samlede indkomst i 2018 ikke overstige 340.000 kr. + 14.000 kr. pr barn under 18 år.