Home » Information » Skolepenge

Skolepenge

Skolepenge

Friskoleloven i Danmark giver mulighed for tilskud til friskoler – i øjeblikket modtager en friskole et beløb pr. elev som svarer til ca. 75 % af det offentliges udgift til én elev i folkeskolen. På den baggrund er det nødvendigt at opkræve skolepenge for eleverne i friskolerne.

For skoleåret 2017/2018 er forældrebetalingen på Friskolen – Bylderup Bov for

 

  • 1 barn 1290 kr./måned
    2 børn 1935 kr./måned
  • 3 børn eller flere 2165 kr/måned.

Beløbet betales månedligt i 11 måneder.

Friplads
For forældre med begrænset indtægt er der mulighed for at søge om nedsættelse af skolepengebetalingen.
Hvert år i januar tildeles skolen efter ansøgning et beløb, som skolen fordeler efter en med-sendt fordelingsnøgle. Alle hjem får 1. skoledag mere information om dette.

Der skal søges senest d. 1. september. .

For at kunne komme i betragtning til fripladstilskud, må forældrenes samlede indkomst i 2014 ikke overstige ca. 335.000 kr + 10.000 kr pr. barn under 18 år.