Home » Undervisning » Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø (UVM)

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (UML) kapitel 4 § 6 skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på uddannelsesstedet, som pendant til arbejdspladsvurderingen (APV)

Undervisningsmiljøloven skal være med til at sætte fokus på undervisningsmiljøet og skabe en fælles dialog om og udvikling af undervisningsmiljøet.

På Friskolen – Bylderup Bov har vi ladet halvdelen af  eleverne være med til udarbejdelse af UVM’en. Undersøgelsen er lavet i 2013/14 – og resultaterne er færdig skrevet foråret 2014.

Alle besvarelser ligger på skolen, hvor interesserede kan se dem.

Undersøgelsen viser, at langt de fleste er glade eller meget glade for skolen: 88 % svarer nej til om de gerne vil gå på en anden skole. Eleverne har lyst til at lærer noget: 96 % svarer, at de gerne vil lære nyt. Eleverne oplever, at de har det godt sammen, og at de andre elever kan lide dem, som de er.

Eleverne udtrykker ønske om at være mere medbestemmende omkring indholdet i timerne, men oplever også, at lærerne hjælper dem, når de har problemer. Der er et udpræget ønske om at arbejde mere kreativt og praktisk.

Med hensyn til regler, vil eleverne gerne være med til at bestemme flere regler.

Eleverne ønsker større indflydelse på det fysiske undervisningsmiljø.

Mange elever giver udtryk for glæde over skolens frugtordning.

 

Eleverne siger, at lærerne griber ind, hvis der er mobning og andet drilleri, dette er med til at gøre dem trygge ved at komme og være på skolen.

Ovenstående konklusioner på undervisningsmiljøvurderingen gør, at vi på skolen glæder os over de forhold, vi har, samtidig med at vi sammen, medarbejdere, elever, og forældre vil arbejde for at FBB bliver et endnu bedre sted at være, både fysisk, psykisk og æstetisk.

Bylderup-Bov maj 2014

 

Næste revidering – senest 2017